Άδειες Φωτοβολταϊκών

Τα τελευταία χρόνια το ενεργειακό κόστος συνεχώς αυξάνεται. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις συνεχείς αυξήσεις του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου, φυσικού αερίου κλπ. Οι ανανεώσιμες πηγές είναι φυσικές πηγές ενέργειας πλήρως φιλικές προς το περιβάλλον και προσφέρονται δωρεάν σε όλους. Συνεπώς, η αξιοποίηση τους είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την ανεξαρτητοποίηση από το μεταβαλλόμενο ενεργειακό κόστος και τη μείωση των παραγόμενων αέριων ρύπων.

Η ΕΝΑΥΣΥΣ αναλαμβάνει την πλήρη μελέτη και αδειοδότηση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:

 • Ενεργειακός Συμψηφισμός – net metering

Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συμψηφίζεται με την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια. Συνεπώς, ο ιδιοκτήτης χρεώνεται μόνο για την επιπλέον ενέργεια που καταναλώνει, πέραν της παραγόμενης. Η εγκατάσταση γίνεται σε στέγες ή επί εδάφους στον ίδιο ή σε όμορο χώρο της κατανάλωσης. Αν ενδιαφέρεστε για επιδότηση σε οικιακό φωτοβολταικό πατήστε εδώ

 • Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός – Virtual net metering

Αφορά μόνο αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ενεργειακές κοινότητες καθώς και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Ουσιαστικά, δίνεται η δυνατότητα το φωτοβολταϊκό πάρκο να εγκατασταθεί σε χώρο διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται η κατανάλωση.

 • Παραγωγή ενέργειας προς πώληση

Μη διαθέσιμο προσωρινά – έχουν «παγώσει» όλες οι νέες αιτήσεις με απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας.

Ενεργειακές Κοινότητες Επιχειρήσεων

Με τη συνεχή αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν λύση στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Συχνά όμως παρατηρείται το πρόβλημα της έλλειψης χώρου εγκατάστασης (πχ ξενοδοχεία, γραφεία, ραδιοφωνικοί σταθμοί κλπ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ενδεδειγμένη λύση είναι η δημιουργία ενεργειακής κοινότητας , καθώς μέσω αυτής δίνεται πλέον δυνατότητα για virtual net metering. Με βάση το νέο νόμο 5037/2023, προκρίνεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η δυνατότητα σύστασης Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας με την προϋπόθεση συμμετοχής τουλάχιστον 15 μελών.

H ΕΝΑΥΣΥΣ, με τους συμβούλους μηχανικού της, έρχεται να δώσει λύσεις σε όλα τα ερωτήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται, καθώς προσφέρει:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες περί των μελών, τα ποσοστά συμμετοχής κλπ.
 • Προέλεγχο αγροτεμαχίου (αν πληροί τους όρους αδειοδότησης)
 • Διαδικασία Αδειοδότησης από αρμόδιους φορείς

(Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων, Χρήσεις γης, Υψηλής ή μη παραγωγικότητας, Δασαρχείο, Αρχαιολογία κλπ.)

 • Όρους σύνδεσης από ΔΕΔΔΗΕ
 • Άδεια λειτουργίας

Μελέτη Εφαρμογής – Επίβλεψη κατασκευής

H ΕΝΑΥΣΥΣ αναλαμβάνει για λογαριασμό του πελάτη την αναλυτική μελέτη εφαρμογής για τη βέλτιστη χωροθέτηση ενός φωτοβολταϊκού καθώς και την επίβλεψη του εργολάβου – συνεργείου κατασκευής. Η ανάθεση της μελέτης και επίβλεψης σε ανεξάρτητο μηχανικό διασφαλίζει την εκάστοτε επένδυση από κακοτεχνίες και προβληματικά υλικά και αυξάνει την τελική αξία του έργου. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

 • Μελέτη βέλτιστης χωροθέτησης φωτοβολταϊκών πάνελ
 • Ηλεκτρολογική Μελέτη διασύνδεσης (συνδεσμολογίες στοιχειοσειρών, θέσεις Inverter, θέση Υποσταθμού, όδευση δικτύου μέσης τάσης)
 • Ενεργειακή μελέτη απόδοσης σε βάθος 20ετίας
 • Οικονομοτεχνική ανάλυση (κόστη κατασκευής, χρόνος απόσβεσης κλπ.)
 • Προδιαγραφές υλικών (βάσεις, καλώδια, πάνελ, Inverter Κλπ.)
 • Επίβλεψη κατασκευής (έλεγχος ποιότητας κατασκευής, έλεγχος παραδοτέων υλικών, τήρηση χρονοδιαγράμματος κλπ.)
 • Οριστική παραλαβή του έργου και έναρξη λειτουργίας

Σκέφτεστε να επενδύσετε στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά;