ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ

H ΕΝΑΥΣΥΣ με έδρα την Θεσσαλονίκη παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ“. Εγγύηση για την ΕΝΑΥΣΥΣ αποτελεί η εμπιστοσύνη των πελατών της, καθώς η εταιρία μας έχει αναλάβει περισσότερα από 200 έργα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, σε παλαιότερα προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Τι σας παρέχουμε

Ως εξειδικευμένοι στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, σας παρέχουμε:

Εξοικονομώ για επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη από την Enausys

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

*Ειδικά για τον τουρισμό κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ή και κλειδιών με δυναμικότητα έως διακόσιες (200) κλίνες

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ

Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης

 • Έως το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) για τον κλάδο του
  Τουρισμού.
 • Έως το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) για τον κλάδο του
  Εμπορίου και των Υπηρεσιών.
Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις

Ποσοστά Επιδότησης

Μέγεθος επιχείρησης \ Τύπος επιχείρησης

Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ΓΑΚ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 Άρθρο 38α)

Υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis)

Μεγάλες/ Πολύ Μεγάλες/ Franchising

45%

40%

Μεσαίες

55%

Μικρές και πολύ Μικρές

65%

Εργασίες που επιδοτούνται

Επιπλέον επιδοτούνται υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως:

Ζητήστε Προσφορά

  Στοιχεία Εταιρίας

  Τηλέφωνο: 2313 069313
  E-Mail: info@enausys.com
  Διεύθυνση: Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 67, Θεσσαλονίκη 546 42

  Ακολουθήστε μας: