Η Ομάδα Μας

Κωνσταντινίδης Θεοχάρης

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ

MSc Solar & Wind Power, UJCC of Madrid

Δρένος Σταύρος

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ

MSc Sustainable Energy, Uni of Edinburgh

Ποτουρίδου Χρύσα

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

MSc Energy Building Design ΕΑΠ

Μυλωνίδης Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ

Ντόμπρος Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Στεργιανάκος Γεώργιος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΔΜ

Λασκαρούδης Δημήτριος

Πολιτικός Μηχανικός

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ