Η Ομάδα Μας

Κωνσταντινίδης Θεοχάρης

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ

MSc Solar & Wind Power, UJCC of Madrid

Δρένος Σταύρος

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ

MSc Sustainable Energy, Uni of Edinburgh

Ποτουρίδου Χρύσα

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

MSc Energy Building Design, IHU

Λασκαρούδης Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Ντόμπρος Ιωάννης

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Στεργιανάκος Γεώργιος

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΔΜ

Ματακίδης Παναγιώτης

BSc in Business Administration ACT

Νικολάου Βασίλειος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Καφετζίδης Αλέξανδρος

Διπλ. Αγρονόμος και Toπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ

Τεκελίδου Δέσποινα

Πτυχ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

MSc in Applied Economics, Uni. of Macedonia