Άδειες Λειτουργίας

Η άδεια λειτουργίας καταστήματος είναι εξαιρετικά σημαντική για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Ο προκαταρκτικός έλεγχος του χώρου προς ενοικίαση είναι απαραίτητος καθώς διασφαλίζει τον επιχειρηματία για την ακαταλληλότητα του χώρου και τις εκάστοτε προϋποθέσεις που μπορεί να απαιτηθούν. Επίσης, προλαμβάνει από αυθαίρετες κατασκευές που ενδεχομένως προϋφίστανται από προηγούμενες χρήσεις του ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η χρήση ως κατάστημα από την οικοδομική άδεια, απαιτείται η έκδοση άδειας για αλλαγή χρήσης, εάν αυτό επιτρέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις.

Ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων απαιτεί Άδεια Λειτουργίας από την εκάστοτε Δημοτική αρχή ή την αρμόδια Περιφέρεια όπως:

  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, ψητοπωλεία, σνακ μπαρ, αναψυκτήρια κλπ.)
  • Καταστήματα όπως κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής κλπ.
  • Εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια, γυμναστήρια
  • Εργαστήρια και Μεταποιητικές δραστηριότητες
  • Λοιπές δραστηριότητες που απαιτούν άδεια λειτουργίας

Η ΕΝΑΥΣΥΣ διαθέτει εξειδικευμένους μηχανικούς και αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, τα σχέδια και τους απαραίτητους ελέγχους για την έκδοση άδειας λειτουργίας.  Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε τα παρακάτω:

  • Αυτοψία με αποτύπωση του χώρου και έλεγχος των πολεοδομικών στοιχείων (τοπογραφικό, κάτοψη, ύπαρξη αυθαιρεσιών κλπ.)
  • Σχεδιασμός των κατόψεων, του σχεδίου χωροθέτησης, του διαγράμματος ροής ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές για την εγκατάσταση της εκάστοτε επιχείρησης
  • Έκδοση άδεια εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή οικοδομικής άδειας με τις αντίστοιχες μελέτες
  • Εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας καθώς και η χορήγηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού πυρασφάλειας
  • Έκδοση άδειας λειτουργίας
Επικοινωνήστε μαζί μας για την έκδοση άδειας λειτουργίας του δικού σας καταστήματος.