Πιστοποίηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας κάθε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι υποχρεωτικός βάσει νομοθεσίας και προστατεύει/προλαμβάνει από οποιονδήποτε κίνδυνο σφάλματος ή ηλεκτροπληξίας. Ο έλεγχος γίνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικά όργανα μέτρησης βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 καθώς και του νέου ΕΛΟΤ 60364:2020

Ο χρόνος τακτικού επανελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ορίζεται ως:

 • 10 χρόνια για κατοικίες
 • 5 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους
 • 2 χρόνια για χώρους ψυχαγωγίας, συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές εγκαταστάσεις

H ΕΝΑΥΣΥΣ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς έχει εκπονήσει ελέγχους σε χώρους όπως:

 • Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας
 • Πανεπιστήμια
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Σούπερ Μάρκετ
 • Βιομηχανικοί Χώροι

καθώς και εκατοντάδες κατοικίες

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί μας διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες για να πιστοποιήσουν εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης, Υποσταθμούς Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη κλπ.

Συγκεκριμένα ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

 • Αυτοψία και αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Έλεγχος από εξειδικευμένο προσωπικό με τα κατάλληλα όργανα όπως MACROTEST, αμπεροτσιμπίδες κλπ.
 • Διορθώσεις σφαλμάτων και επικίνδυνων σημείων ηλεκτροπληξίας (πχ, έλλειψη αντιηλεκτροπληξιακών διακοπτών, αμόνωτοι αγωγοί, αγείωτες πρίζες κλπ.)
 • Σύνταξη ΥΔΕ και κατάθεσή της στον ΔΕΔΔΗ