ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η ΕΝΑΥΣΥΣ αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου αποτελεί έναν ηλεκτρονικό φάκελο όπου αποτυπώνεται και παρακολουθείται η πολεοδομική κατάσταση ενός κτιρίου ή μίας ιδιοκτησίας (π.χ. οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα). Σε αυτή συγκεντρώνεται όλο το πολεοδομικό ιστορικό, όπως η αρχική άδεια και οι μελέτες, η εκάστοτε τακτοποίηση αυθαιρέτου και το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι η νομιμότητα της υπάρχουσας κατάστασης. Το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι πλέον απαραίτητο για την ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα και για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη όπως αγοραπωλησία, γονική παροχή κλπ.