Αδειοδότηση Πιστοποίηση

Άδειες Λειτουργίας

Η άδεια λειτουργίας καταστήματος είναι εξαιρετικά σημαντική για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία

Για την ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, εφαρμόζεται στην χώρα μας ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, βάση του ΦΕΚ 80Α/ 2018.

Άδειες Φωτοβολταϊκών

Τα τελευταία χρόνια το ενεργειακό κόστος συνεχώς αυξάνεται. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις συνεχείς αυξήσεις του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου, φυσικού αερίου κλπ.

Πιστοποίηση Ηλεκτρολογικών Εγκατάστασεων

Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας κάθε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι υποχρεωτικός βάση νομοθεσίας και προστατεύει από οποιονδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.