Η σωστή μελέτη και διαστασιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελούν την καρδιά της λειτουργίας του. Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες προσδίδουν αξία στη νέα εγκατάσταση μέσω της εξασφάλισης άριστου τελικού αποτελέσματος, της κάλυψης των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων, της μείωσης των λειτουργικών εξόδων και της τήρησης υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας.

Η ΕΝΑΥΣΥΣ διαθέτει εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς και αποτελεί τον κατάλληλο συνεργάτη για την εκπόνηση των Η/Μ (ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών) μελετών. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα λογισμικά της 4M, της Tisoft καθώς και ξένων εταιριών, μελετάμε με ακρίβεια όλα τα Η/Μ συστήματα ενός κτιρίου κατοικιών ή βιομηχανίας

 

Μηχανολογικές Μελέτες Θεσσαλονίκη- σχέδιο1
Μηχανολογικές Μελέτες Θεσσαλονίκη- σχέδιο2

Μηχανολογικές Μελέτες που αναλαμβάνουμε:

Μηχανολογικές Μελέτες Θεσσαλονίκη by Enausys
Μηχανολογικές Μελέτες Θεσσαλονίκη- σχέδιο1

Μελέτη αδείας ή εφαρμογής;

Ένα συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετά αρχιτεκτονικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρίες είναι ότι οι Η/Μ μελέτες που έχουν εκπονηθεί στο στάδιο της άδειας είτε έχουν σημαντικές ελλείψεις, είτε αναφέρουν πράγματα που δεν εφαρμόζονται. Συνεπώς, στο στάδιο της κατασκευής προκύπτουν αισθητικά προβλήματα, έξτρα κόστη που οδηγούν σε συνεχείς αναθεωρήσεις των μελετών και συνολική καθυστέρηση του project.

Η συνεχής ενασχόλησή με την κατασκευή μας έχει οδηγήσει στην παραγωγή μελετών εφαρμογής πλήρως εφαρμόσιμων στην πράξη. Ανάλογα με το στάδιο του έργο, από τον αρχικό σχεδιασμό και την μελέτη αδείας μέχρι την επίβλεψη της κατασκευής, η ΕΝΑΥΣΥΣ σχεδιάζει τα Η/Μ συστήματα με στόχο να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές, δηλαδή συστήματα:
– Υλοποιήσιμα και λειτουργικά
-Με τη μικρότερη δυνατή οπτική όχληση
– Με εναλλακτικές οικονομοτεχνικές λύσεις

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα τελικά παραγόμενα είναι 2-D ή και 3-D μεγάλης ακρίβειας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BIM. Όλες οι μελέτες βασίζονται στην τήρηση και τον εναρμονισμό με τους σύγχρονους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός άρτιων και ασφαλών εγκαταστάσεων.

Μας Εμπιστευτήκαν

Τα έργα μας με νούμερα

80000
τ.μ. Η/Μ Μελετών
300
Ενεργειακές Μελέτες
25
Ξενοδοχειακοί Χώροι
10
Βιομηχανικοί χώροι

Ζητήστε Προσφορά

    Στοιχεία Εταιρίας

    Τηλέφωνο: 2313 069313

    E-Mail: info@enausys.com
    Διεύθυνση: Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 67, Θεσσαλονίκη 546 42

    Ακολουθήστε μας: