ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η νομιμοποίηση ακινήτων – αυθαίρετων κατασκευών αποτελεί ένα διαχρονικό σύνθετο ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες ιδιοκτήτες. Στην Ελλάδα το κύριο κτιριακό απόθεμα κατασκευάστηκε κατά τις δεκαετίες του 60’ και 70’, πολλές φορές χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων αδειών ή με πολλές παρεκκλίσεις. Ωστόσο, δεν παύει να είναι σημαντικός ο αριθμός νεότερων κατασκευών στις οποίες υπάρχουν μικρές παραβάσεις, όπως για παράδειγμα η κατασκευή bbq στον ακάλυπτο ή η διαφορετική διαμερισμάτωση.

Ως αυθαίρετο νοείται κάθε κατασκευή που υλοποιήθηκε χωρίς νόμιμη άδεια ή επήλθε αλλαγή χρήσης χωρίς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σήμερα το βασικό εργαλείο ρύθμισης αυθαιρέτων είναι ο νόμος 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», όπου εντάσσονται αυθαίρετα τα οποία ανεγέρθησαν από την 30η Νοεμβρίου του 1955 και έως την 28η Ιουλίου του 2011. Ακίνητα προϋφιστάμενα του 1955 θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται σε κάθε αυθαίρετη κατασκευή οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη, σύσταση εμπράγματος δικαιώματος ή ένταξη του ακινήτου σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, όπως τα προγράμματα «Εξοικονομώ». Πολλές φορές οι τωρινοί ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με ρύθμιση της ιδιοκτησίας τους όταν πρόκειται να τα μεταβιβάσουν καθώς δε γνωρίζουν ή αγνοούν την ύπαρξη αυθαίρετης κατασκευής. Άμεσα και γρήγορα μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας για έλεγχο νομιμότητας του ακινήτου σας, κατόπιν αυτοψίας, καθώς και για την προ εκτίμηση του κόστους τακτοποίησης.

Διαδικασία ένταξης αυθαιρέτου στο ν.4495/17

Αφού συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το ακίνητό σας, όπως τη σύσταση και τον τίτλο ιδιοκτησίας και οποιαδήποτε οικοδομική άδεια που αφορά στην ιδιοκτησία σας, πραγματοποιείται κατόπιν αυτοψίας πολεοδομικός έλεγχος και εντοπίζονται τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται κατηγοριοποίηση των πολεοδομικών παραβάσεων και υπολογισμός προστίμου.

Γίνεται επιλογή του τρόπου εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 20% επί του ενιαίου ειδικού προστίμου.
  • Προκαταβολή 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου με έκπτωση 10%.
  • Έως 100 μηνιαίες δόσεις.

Κατά το άρθρο 103 προβλέπεται μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όταν η αυθαίρετη κατασκευή αφορά κύρια και μοναδική κατοικία.

Συντάσσονται και υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση για τη ρύθμιση του ακινήτου σας (κατόψεις, τομές, διάγραμμα δόμησης, τεχνικές εκθέσεις, μελέτη στατικής επάρκειας κλπ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ.

Με την οριστική υποβολή της δήλωσης ο ιδιοκτήτης παραλαμβάνει τον φάκελο της ρύθμισης του ακινήτου σας, ο οποίος περιλαμβάνει:

  • Αρχιτεκτονικά σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, όπως υπεβλήθησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ.
  • Βεβαίωση οριστικής υπαγωγής του Ν.4495/17.
  • Τεχνική έκθεση που αφορά τη ρύθμιση του ακινήτου