ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) αποτυπώνει και εκφράζει τα ενεργειακά χαρακτηριστικά κτιρίου ή τμήματος αυτού, όπως ένα μεμονωμένο διαμέρισμα. Βάσει του Εθνικού Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων γίνεται η κατάταξη του ακινήτου σε ενεργειακές κατηγορίες με κλίμακα από το Α+ έως το Η, όπου η κατηγορία Α+ αντιπροσωπεύει τα κτίρια ή τις κτιριακές μονάδες με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.

Η ΕΝΑΥΣΥΣ διαθέτει έμπειρους ενεργειακούς επιθεωρητές κτιρίων Γ’ τάξης, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για:

  • Ολοκλήρωση νέας κατασκευής και την οριστική σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
  • Νέα μίσθωση ακινήτου με χρήση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου.
  • Αγοραπωλησία ακινήτου, είτε πρόκειται για ενιαίο κτίριο ή για μεμονωμένα διαμερίσματα ανεξαρτήτως εμβαδού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σημαντικό ποσοστό του κόστους λειτουργίας κάθε επιχείρησης ή βιομηχανίας αποτελεί το ενεργειακό κόστος, το οποίο εξαρτάται άμεσα από τις συνολικές ενεργειακές απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργίας της. Ο ενεργειακός έλεγχος είναι σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Αποτελεί την τεχνικοοικονομική μελέτη βασισμένη σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα, η οποία καταγράφει το σύνολο της υφιστάμενης κατανάλωσης ενός κτιρίου, μίας βιομηχανικής δραστηριότητας και ιδιωτικών ή δημόσιων υπηρεσιών.

Ο ενεργειακός έλεγχος καταγράφει την πραγματική κατανάλωση ενέργειας μιας επιχείρησης, σε αντίθεση με το ενεργειακό πιστοποιητικό το οποίο καταγράφει την θεωρητική κατανάλωση ενός κτιρίου. Ο ενεργειακός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλες τις εγκαταστάσεις, συστήματα και μέσα μεταφοράς (όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανήματα έργων, περονοφόρα οχήματα κλπ) ιδιόκτητα ή μη, τα οποία καταναλώνουν ενέργεια για τη λειτουργίας της και βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Εξαιρούνται τα πλωτά μέσα, τα μέσα σταθερής τροχιάς και τα εναέρια μέσα μεταφοράς. Με τους ενεργειακούς ελέγχους προτείνονται παρεμβάσεις οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και την ταυτόχρονη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υπόχρεες για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου μία φορά ανά τετραετία είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έπαψε να χαρακτηρίζεται ως μικρομεσαία, τότε ο ενεργειακός έλεγχος πραγματοποιείται το πρώτο έτος που καθίσταται υπόχρεη.


Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας ενεργειακό πιστοποιητικό ή την εκπόνηση ενεργειακού ελέγχου για την επιχείρησή σας.