ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 2313069313

H ΕΝΑΥΣΥΣ είναι η one-stop shop λύση που αναζητάτε, αφού αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για να αδειοδοτήσετε και να εγκαταστήσετε ένα φωτοβολταϊκό!

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας, η καλύτερη επιλογή για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε σπίτι ή επιχείρηση είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός ή «net metering». Πιο αναλυτικά, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συμψηφίζεται με την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια. Συνεπώς, ο ιδιοκτήτης χρεώνεται μόνο για την επιπλέον ενέργεια που καταναλώνει. Η εγκατάσταση γίνεται σε στέγες ή επί εδάφους στον ίδιο ή σε όμορο χώρο της κατανάλωσης.

Επιδότηση

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» επιδοτεί την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10,8kW σε κατοικίες και αγροτικές παροχές, με υποχρεωτική εγκατάσταση μπαταριών. Αυξημένη επιδότηση λαμβάνουν τα ευάλωτα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία 67% και άνω, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Η μέγιστη επιδότηση από το πρόγραμμα ξεπερνάει τις 17.000 €.

Αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες

Οι συστοιχίες μπαταριών δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης της περίσσειας ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Οι μπαταρίες, αν και έχουν ιδιαίτερα μεγάλο κόστος αγοράς, προσθέτουν στην εγκατάσταση δύο πλεονεκτήματα:

  • Χρήση της αποθηκευμένης ενέργειας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
  • Αύξηση του ποσοστού ιδιοκατανάλωσης και συνεπώς μείωση του κόστους δικτύου προς ΔΕΔΔΗΕ

Συγκεκριμένα σας προσφέρουμε:

1.

Φωτοβολταϊκά πάνελ και Inverter των κορυφαίων κατασκευαστών

2.

Ηλεκτρολογικές εργασίες από εξειδικευμένα συνεργεία

3.

Μελέτη & Επίβλεψη εργασιών από αρμόδιους ηλεκτρολόγους μηχανικούς

4.

Ποιοτικά υλικά κατασκευής

Οφέλη

1.

Μηδενισμός λογαριασμών ρεύματος για 25+ χρόνια.

2.

Σύντομη απόσβεση της επένδυσης

3.

Ελάχιστα κόστη συντήρησης