Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας

Για την ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, εφαρμόζεται στην χώρα μας ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, βάση του ΦΕΚ 80Α/ 2018. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλικών και εξοπλισμού.

Ανάλογα με το είδος της χρήσης του κάθε κτιρίου, ορίζονται διαφορετικά μέτρα πυροπροστασίας. Οι χρήσεις ενός κτιρίου μπορεί να είναι Κατοικία, Εκπαιδευτήρια – Φροντιστήρια, Ξενοδοχεία, Εμπόριο, Γραφεία, Βιομηχανία – Βιοτεχνία, Αποθήκευση (logistics) κλπ. Ανάλογα με τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης, γίνεται αντιστοίχιση σε κατηγορία κινδύνου. Συνεπώς προκύπτουν εγκαταστάσεις:

  • Ο Μηδενικού βαθμού κινδύνου
  • A1 Χαμηλού βαθμού κινδύνου
  • Α2, B Μεσαίου βαθμού κινδύνου
  • C Υψηλού βαθμού κινδύνου

Η ΕΝΑΥΣΥΣ αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυρασφάλειας  για την επιχείρησή σας. Η όλη διαδικασία γίνεται πλέον μέσω του συστήματος e-adeies και όχι μέσω της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως γινόταν παλαιότερα. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε τα παρακάτω:

  • Την ενημέρωση σας για την κατάταξη κινδύνου που ανήκει η επιχείρησή σας, βάση της πρόσφατης νομοθεσίας
  • Αυτοψία στον χώρο σας από αρμόδιο μηχανικό
  • Σύνταξη/αναθεώρηση/αρχειοθέτηση μελέτης πυροπροστασίας (κάτοψη, σχεδιαγράμματα, τεχνικές περιγραφές μονίμων συστημάτων κλπ.)
  • Κατάθεση φακέλου και λοιπών δικαιολογητικών
  • Έκδοση/ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων όπου είναι υποχρεωτική μόνο η λήψη κατάλληλων μέτρων παθητικής πυροπροστασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η μελέτη και εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά η λήψη μέτρων παθητικής πυροπροστασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αν χρειάζεστε ή όχι πιστοποιητικό πυρασφάλειας.