Εξοικονόμηση Ενέργειας με παραγωγή ZNX

Το σύστημα της ηλιοθερμίας χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς εκμεταλλεύεται τη θερμική ενέργεια που απορροφούν οι ηλιακοί συλλέκτες για την παραγωγή ΖΝΧ (ζεστού νερού χρήσης). Σε αντίθεση με έναν απλό ηλιακό θερμοσίφωνα, το boiler είναι τοποθετημένο σε οποιονδήποτε χώρο, π.χ. λεβητοστάσιο και όχι πάνω στην ταράτσα-κεραμοσκεπή.  Η ιδιαιτερότητα των ηλιοθερμικών συστημάτων βρίσκεται στο ότι λειτουργούν συνεισφέροντας στη θέρμανση που παράγεται με τη χρήση άλλων καυσίμων (κατά προτεραιότητα) και όχι καταργώντας την.

Η εξοικονόμηση ενέργειας-χρημάτων από το σύστημα της ηλιοθερμίας είναι αρκετά σημαντική, αφού τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών είναι πάνω από 80%.

Αναλυτικότερα προσφέρουμε:

1.

Αυτοψία στον χώρο

2.

Επίβλεψη εργασιών από εξειδικευμένους μηχανικούς

3.

Προμήθεια όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων και υλικών

4.

Εγκατάσταση του συστήματος με δικά μας συνεργεία

5.

Μελέτη για τη σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος ώστε να υπάρχει η βέλτιστη αναλογία μεταξύ του κόστους κατασκευής και της εξοικονόμησης που πρόκειται να γίνει

H ΕΝΑΥΣΥΣ είναι η one-stop shop λύση που αναζητάτε, αφού αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για να εγκαταστήσετε σύστημα ηλιοθερμίας!

ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 2313 069313

Το σύστημα αποτελείται από:

Τους ηλιακούς συλλέκτες

Υπάρχουν 2 είδη συλλεκτών, οι επίπεδοι και οι συλλέκτες με σωλήνες κενού.

Οι επίπεδοι συλλέκτες απαρτίζονται από μία απορροφητική πλάκα, που περιέχει αγωγούς από τους οποίους διέρχεται το προς θέρμανση ρευστό. Προτείνονται για συστήματα παραγωγής ΖΝΧ και συστήματα θέρμανσης χώρων κατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κολυμβητηρίων, κλπ.

Οι συλλέκτες με σωλήνες κενού παγιδεύουν την ηλιακή ενέργεια στο εσωτερικό του γυαλοσωλήνα κενού, με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλές ως μηδαμινές θερμικές απώλειες στο περιβάλλον. Η διαφορά με τους επίπεδους είναι ότι έχουν μεγαλύτερη απόδοση κατά 30%-40% και παράγουν ζεστό νερό μεγαλύτερων θερμοκρασιών.

Τον ηλιακό ελεγκτή (solar kit)

Ανάλογα με τον αριθμό των εναλλακτών που περιέχουν χαρακτηρίζονται ως boiler διπλής ή τριπλής ενέργειας. Το boiler τριπλής ενέργειας δίνει τη δυνατότητα να ζεσταθεί το περιεχόμενο νερό από κάποια άλλη πηγή ενέργειας, όπως ο λέβητας ή η αντλία θερμότητας (πέραν του ήλιου και μιας ηλεκτρικής αντίστασης).

Η επιλογή του σωστού boiler διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις εκάστοτε συνθήκες (πχ boiler με κατάλληλο εναλλάκτη για αντλία θερμότητας, σωστές συνδέσεις και παροχές για να μην χαλάσει η διαστρωμάτωση του boiler, σωστή διαστασιολόγηση με βάση τις πραγματικές ανάγκες κλπ.)

Τα δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού (Boiler)

Το μηχάνημα αυτό προστατεύει ολόκληρο το σύστημα καθώς εάν, για κάποιο λόγο, υπάρχει υπερθέρμανση του νερού που βρίσκεται μέσα στο boiler, θέτει το νερό σε κυκλοφορία έτσι ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία του. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η υπερθέρμανση του νερού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σκάσιμο του boiler.