Το συνηθέστερο πρόβλημα σε πληθώρα κτιριακών έργων εντοπίζεται είτε στη στάθμη του δώματος, είτε στη στάθμη του υπογείου από την παρουσία υγρασίας. Τις περισσότερες φορές η υγρασία παραμένει εγκλωβισμένη, συντελώντας στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης μούχλας, στη διάβρωση του σιδηρού οπλισμού στο σκυρόδεμα και στην προσβολή του ίδιου του σκυροδέματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντικότατη μείωση της αντοχής της κατασκευής.

Βασική αρχή της υγρομόνωσης είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη απορροή του νερού και η απομάκρυνσή του από τα στοιχεία του κτιρίου. Βασικό ρόλο στη σωστή λειτουργία της υγρομόνωσης έχει η υγρομονωτική στρώση, η οποία πρέπει να επιλέγεται βάσει των τοπικών συνθηκών και της μορφολογίας της κάτοψης του κτιρίου.

H ΕΝΑΥΣΥΣ είναι η one-stop shop λύση που αναζητάτε, αφού αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να θωρακίσετε ενεργειακά το κτίριο σας!

Συγκεκριμένα σας προσφέρουμε:

Αυτοψία του χώρου από εξειδικευμένους μηχανικούς.

Σχεδιασμό και πρόταση εξειδικευμένης λύσης

Επίβλεψη εργασιών από εξειδικευμένους μηχανικούς

Ποιοτικά υλικά κατασκευής

Εντοπισμό της πηγής του προβλήματος

Εργασίες από εξειδικευμένα συνεργεία

Η εταιρία μας παρέχει εξειδικευμένες λύσης υγρομόνωσης σε:​

ΔΩΜΑ

ΣΚΕΠΗ

ΥΠΟΓΕΙΟ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Επαλειφόμενο ή ασφαλτόπανο?

Η επιλογή του σωστού υλικού καθώς και των λοιπών εργασιών που απαιτούνται εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του χώρους σας και των γύρω συνθηκών (υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, βατότητα κλ.). Κανένα υλικό δεν αποτελεί πανάκεια! Συνεπώς, προτού δαπανήσετε άσκοπα χρήματα, επικοινωνήστε μαζί μας για να μελετήσουμε την περίπτωση σας και να σας προτείνουμε τη λύση που σας ταιριάζει.