Η ΕΝΑΥΣΥΣ δραστηριοποιείται στον τομέα ανακαινίσεων, έχοντας πολυετή εμπειρία στην εκτέλεση έργων ανακαίνισης διαμερισμάτων και μονοκατοικιών. Κρίνουμε ότι ο σωστός αρχικός σχεδιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι άρτιο και καλαίσθητο. Αυτό σας εξασφαλίζει τη σαφή οριοθέτηση του προϋπολογισμού σας και σας γλιτώνει από τις κακοτεχνίες και τα έξτρα κόστη κατά την κατασκευή.

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας βρίσκονται δίπλα σας σε κάθε στάδιο, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την τελική παράδοση του έργου σας. Για την υλοποίηση των κατασκευαστικών εργασιών διαθέτουμε  έμπειρο τεχνικό προσωπικό, αποτελούμενο από τεχνίτες, θερμο/υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες με πολυετή δραστηριότητα στον κατασκευαστικό και κλάδο.

Τα βήματα που ακολουθούμε ως εταιρία για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης είναι:

1

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΓΚΩΝ

Η καταγραφή των αναγκών σας βοηθάει σημαντικά τον μηχανικό στην κατανόηση του έργου, ώστε να καλύψει με τον βέλτιστο τρόπο όλες σας τις ανάγκες κατά τη σύνθεση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Επίσης, ο σωστός καθορισμός του προϋπολογισμού που είστε διατεθειμένοι να παρέχετε για τις εργασίες ανακαίνισης αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των εργασιών και των υλικών που πρόκειται να τοποθετηθούν.

2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ

Αφότου έχετε καταλήξει στον καθορισμό του προϋπολογισμού και των αναγκών σας, εξειδικευμένος μηχανικός κατόπιν αυτοψίας θα αποτυπώσει τον χώρο και θα προβεί στις τεχνικές και αρχιτεκτονικές προτάσεις. Σε αυτό το στάδιο μαζί με τον μηχανικό μπορείτε να διαρρυθμίσετε τον χώρο σας κατά τον βέλτιστο τρόπο και να καταλήξετε στην οριστική λύση.

3

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

Πριν την έναρξη των εργασιών και κατά τη φάση του σχεδιασμού γίνεται η επιλογή των υλικών. Σ’ αυτή τη φάση σας δίνεται και η τελική προσφορά της εταιρίας μας, με βάση τις επιλογές σας.

4

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ/ΑΔΕΙΩΝ

Αφότου έχετε καταλήξει στον οριστικό σχεδιασμό, η ομάδα των μηχανικών μας φροντίζει για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές (Δήμος, Πολεοδομία κλπ.)

5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σε αυτό το στάδιο ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος των εργασιών είναι σημαντικός, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι εργασίες θα γίνουν απρόσκοπτα, χωρίς καθυστερήσεις και κακοτεχνίες.

Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες ανακαίνισης όπως:
 1. Κατασκευαστικές εργασίες:
 • Γκρεμίσματα / αποξηλώσεις (δαπέδων, τοιχοποιίας, μπάνιου, κουζίνας κλπ και αποκομιδή από το χώρο σας)
 • Εργασίες επίστρωσης δαπέδων (γεμίσματα gross-beton, αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία κλπ)
 • Εργασίες τοποθέτησης τελικής επίστρωση δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, πατητή τσιμεντοκονία, laminate κλπ
 • Εργασίες χτισίματος με υλικά ξηράς δόμησης (γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα) και συμβατικά υλικά (τούβλα, block πορομπετόν)
 • Εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών και εσωτερικών διαμορφώσεων από γυψοσανίδα.
 • Εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων (σοβάδες, ελαιοχρωματισμοί)

2. Ηλεκτρολογικές Εργασίες: 

 • Εργασίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (εγκατάσταση εσωτερικών δικτύου ισχυρών ρευμάτων και αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα, εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου ασθενών ρευμάτων όπως τηλεφωνία, ethernet, tv, cctv)

3. Υδραυλικές Εργασίες:

 • Εργασίες υδραυλικής/αποχετευτικής εγκατάστασης (νέο δίκτυο παροχής κρύου και ζεστού νερού χρήσης, τοποθέτηση υδραυλικών εγκαταστάσεων λουτρού και κουζίνας, επισκευή και τοποθέτηση νέας αποχετευτικής εγκατάστασης, καθαρισμός / επισκευή / νέα τοποθέτηση δικτύου απορροής [λούκια-κατακόρυφα])

4. Εργασίες μόνωσης:

 • Εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, δώματος και πυλωτής.
 • Εργασίες υγρομόνωσης δώματος και υπογείου.
 • Εργασίες τοποθέτησης εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων.

Όλα τα έργα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, ελέγχονται με τα κατάλληλα όργανα και παραδίδονται με όλα τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας.