Κατασκευές Κτιρίων

Η εταιρία μας διαθέτει έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένους συνεργάτες ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις κάθε σύγχρονου κτιριακού έργου, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την τελική παράδοση του. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ανέγερση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών έργων, ακολουθώντας σύγχρονα κατασκευαστικά πρότυπα, στοχεύοντας στη λειτουργικότητα και την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου προσδίδοντας σε αυτό διαχρονική αξία.

Η εταιρία μας καλύπτει όλο το φάσμα υπηρεσιών και κατασκευής κτιριακών έργων όπως:

 • Προμελέτη κτιριακού έργου.
 • Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής.
 • Έκδοση άδειας δόμησης.
 • Χωματουργικές εργασίες – εκσκαφή θεμελίωσης.
 • Σκυροδέτηση κτιριακού σκελετού.
 • Εργασίες τοιχοπληρώσεων και επιχρισμάτων.
 • Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Τοποθέτηση κουφωμάτων.
 • Εργασίες τοποθέτησης δαπέδων.
 • Εργασίες θερμομόνωσης και υγρομόνωσης.
 • Κατασκευές από ξύλο και μέταλλο.
 • Εργασίες ελαιοχρωματισμών.