Η πρόσοψη ενός κτιρίου είναι το σημαντικότερο κομμάτι στην εμφάνισή του. Αποτελεί υποχρέωση όλων των ιδιοκτητών να διατηρούν τα στοιχεία της πρόσοψης σε καλή κατάσταση και να προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο και προγραμματισμένες εργασίες επισκευής και συντήρησης, διασφαλίζοντας τόσο την ασφάλεια των ενοίκων αλλά και των περαστικών.

Τα εξωτερικά επιχρίσματα και οι χρωματισμοί στην πάροδο του χρόνου φθείρονται από την έκθεσή τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες και τους αστικούς ρύπους, ιδιαίτερα σε σημεία όπως τα κούτελα. Τα επιχρίσματα είναι ευάλωτα στις έντονες θερμοκρασιακές εναλλαγές καθώς και στην παραμένουσα υγρασία. Σε περιπτώσεις που τα παραπάνω προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται εγκαίρως, προκύπτουν χειρότερα προβλήματα, όπως καταγγελίες από την Πολεοδομία, μη αναστρέψιμα προβλήματα στη στατικότητα του κτιρίου κλπ.

H ΕΝΑΥΣΥΣ είναι η one-stop shop λύση που αναζητάτε, αφού αναλαμβάνει την ολική επισκευή των όψεων του κτιρίου σας, με γνώμονα την ασφάλεια, την ποιότητα των υλικών και της εργασίας.

Συγκεκριμένα σας προσφέρουμε:

Αυτοψία του χώρου από εξειδικευμένους ενεργειακούς μηχανικούς

Σχεδιασμό και πρόταση τεχνικής λύσης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κτιρίου.

Έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων (Δήμος, Πολεοδομία κλπ.)

Τοποθέτηση ικριώματων (σκαλωσιές) από πιστοποιημένους φορείς

Ποιοτικά υλικά κατασκευής

Επίβλεψη εργασιών από εξειδικευμένους μηχανικούς

Εργασίες αποκατάστασης από εξειδικευμένα συνεργεία (καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων, αποκατάσταση επιφανειών από οπλισμένο σκυρόδεμα, επισκευή επιχρισμάτων κλπ.)

Όλα μας τα έργα ασφαλίζονται περί αστικής ευθύνης, συνεπώς καλύπτονται πιθανές απαιτήσεις που θα γεννηθούν από σωματικές βλάβες ή άμεσες υλικές ζημιές τρίτων. Επίσης ορίζεται επιβλέπων μηχανικός για την ασφάλεια των εργαζομένων, βάση της κείμενης νομοθεσίας΄.