H ΕΝΑΥΣΥΣ είναι η one-stop shop λύση που αναζητάτε, αφού αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για να αδειοδοτήσετε και να εγκαταστήσετε ένα φωτοβολταϊκό!

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας, η καλύτερη επιλογή για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε σπίτι ή επιχείρηση είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός ή «net metering». Πιο αναλυτικά, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συμψηφίζεται με την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια. Συνεπώς, ο ιδιοκτήτης χρεώνεται μόνο για την επιπλέον ενέργεια που καταναλώνει. Η εγκατάσταση γίνεται σε στέγες ή επί εδάφους στον ίδιο ή σε όμορο χώρο της κατανάλωσης.

Φωτοβολταϊκά Στέγης Θεσσαλονίκη - Βίντεο παρουσίασης

Θεσαλονίκη: Φωτοβολταϊκά Στέγης με επιδότηση

Ποιους αφορά η επιδότηση;

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» επιδοτεί την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10,8kW σε κατοικίες και αγροτικές παροχές, με υποχρεωτική εγκατάσταση μπαταριών. Αυξημένη επιδότηση λαμβάνουν τα ευάλωτα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία 67% και άνω, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Η μέγιστη επιδότηση από το πρόγραμμα ξεπερνάει τις 17.000 €.

Τι κερδίζετε από τα φωτοβολταϊκά

1.

Μηδενισμό λογαριασμών ρεύματος για 25+ χρόνια!

2.

Σύντομη απόσβεση της επένδυσης

3.

Ελάχιστα κόστη συντήρησης

Φωτοβολταϊκά Στέγης Θεσσαλονίκη - Solar Panel

Θεσαλονίκη: Φωτοβολταϊκά Στέγης σε κεραμοσκεπή

Πώς λειτουργούν οι μπαταρίες

Η ενέργεια που συγκεντρώνεται από τα φωτοβολταϊκά στέγης αποθηκεύεται σε μπαταρίες. Οι συστοιχίες μπαταριών δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης της περίσσειας ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Οι μπαταρίες, αν και έχουν ιδιαίτερα μεγάλο κόστος αγοράς, προσθέτουν στην εγκατάσταση δύο πλεονεκτήματα:
– Χρήση της αποθηκευμένης ενέργειας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
– Αύξηση του ποσοστού ιδιοκατανάλωσης και συνεπώς μείωση του κόστους δικτύου προς ΔΕΔΔΗΕ

Τι σας παρέχουμε!

1.

Φωτοβολταϊκά πάνελ και Inverter των κορυφαίων κατασκευαστών

2.

Ηλεκτρολογικές εργασίες από εξειδικευμένα συνεργεία

3.

Μελέτη & Επίβλεψη εργασιών από αρμόδιους ηλεκτρολόγους μηχανικούς

4.

Ποιοτικά υλικά κατασκευής

Συχνές Ερωτήσεις

Ο αριθμός των απαιτούμενων φωτοβολταϊκών πλαισίων εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως είναι η ετήσια κατανάλωση του σπιτιού, ο προσανατολισμός και η κλίση της στέγης, η ύπαρξη σκίασης σε μέρος της στέγης, κ.λπ. Για τον ακριβή υπολογισμό η εταιρεία μας χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό που υπολογίζει την απαιτούμενη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος που ταιριάζει στην περίπτωσή σας.

Εφόσον ο φωτοβολταϊκός σταθμός είναι έως 10 kW, η διαδικασία που ακολουθείται
αναλυτικά είναι η εξής:
1. Αίτηση στο ΔΕΔΔΗΕ, με ταυτόχρονη πληρωμή του παραβόλου (370+ΦΠΑ).
2. Έγκριση της αίτησης από το ΔΕΔΔΗΕ και υπογραφή της σύμβασης από τον ωφελούμενο.
3. Αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης (εφόσον είναι επιθυμητή η ένταξη στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη»).
4. Σύναψη σύμβασης ενεργειακού συμψηφισμού με τον πάροχο του ωφελούμενου.
5. Κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού.
6. Κατάθεση αίτησης ενεργοποίησης στο ΔΕΔΔΗΕ.
7. Αυτοψία και ενεργοποίηση φωτοβολταϊκού σταθμού από το ΔΕΔΔΗΕ.
8. Δήλωση παραστατικών και στοιχείων εγκατεστημένου εξοπλισμού για την καταβολή του ποσού επιχορήγησης (εφόσον έχει γίνει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη»).

Η εταιρεία μας διαθέτει καταλόγους στους οποίους, σε αρχικό στάδιο, μπορεί να εκτιμήσει και να σας παρέχει ενδεικτικές τιμές αναφορικά με το συνολικό κόστος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού που ταιριάζει στην περίπτωσή σας. Έπειτα, κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας θα πραγματοποιηθεί αυτοψία στο χώρο σας από εξειδικευμένο μηχανικό της εταιρείας μας, ώστε να σας συντάξουμε αναλυτική προσφορά.

Για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» θα πρέπει:

  • Ο αιτούμενος να είναι φυσικό πρόσωπο ή αγρότης και να έχει ενεργό αριθμό παροχής στο όνομά του.
  • Να έχει συναφθεί σύμβαση με το ΔΕΔΔΗΕ.
  • Να μην έχει ενεργοποιηθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός πριν την υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης.
  • Ο φωτοβολταϊκός σταθμός να συνδυάζεται υποχρεωτικά με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρίες), εκτός και αν ο αιτούμενος είναι αγρότης.
Το ποσό της επιδότησης που θα λάβει ο ωφελούμενος υπολογίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και το αν ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία (ΑμεΑ, μονογονεϊκή/τρίτεκνη/πολύτεκνη οικογένεια, κοινωνικό τιμολόγιο) και εξαρτάται και από την ισχύ του συστήματος προς εγκατάσταση. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να υπολογίσουμε για σας το ακριβές ποσό της επιδότησης που μπορείτε να λάβετε.
Εφόσον εγκριθεί η αίτηση σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού από το ΔΕΔΔΗΕ και η υπογραφεί η σύμβαση σύνδεσης, ο ωφελούμενος μπορεί να προχωρήσει στην αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης «Φωτοβολταϊκά στη στέγη». Μέσα σε λίγη ώρα θα είναι γνωστή η επιλεξιμότητα ή μη του ωφελούμενου στο πρόγραμμα, καθώς και το ακριβές ποσό επιχορήγησης του φωτοβολταϊκού του σταθμού, αναλόγως της οικογενειακής κατάστασής του (εισόδημα, ειδική κατηγορία).
Ο ωφελούμενος οφείλει εκ των προτέρων να καταθέσει στον προμηθευτή – εγκαταστάτη το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατασκευή του φωτοβολταϊκού έργου. Μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού και την καταχώρηση στην πλατφόρμα pv– stegi των απαιτούμενων παραστατικών και αποδείξεων κατάθεσης στο προμηθευτή θα γίνει η καταβολή του ποσού επιχορήγησης στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος.