Η ΕΝΑΥΣΥΣ δραστηριοποιείται πλήρως σε όλα τα ηλεκτρολογικά έργα, από ηλεκτρολογική εγκατάσταση σπιτιών και καταστημάτων έως μεγαλύτερα έργα διανομής και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μελέτη εφαρμογής, προμήθεια, κατασκευή). Οι πλήρως καταρτισμένοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί καθώς και ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες που διαθέτουμε, έχουν ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία σε μελέτη και κατασκευή πολύπλοκων ηλεκτρικών έργων.

Όλα τα έργα μας κατασκευάζονται κατά ΕΛΟΤ HD384 ή ΕΛΟΤ 60364, ελέγχονται με τα κατάλληλα όργανα και παραδίδονται με όλα τα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα κατασκευάζουμε έργα που περιλαμβάνουν:

1.

Ισχυρά ρεύματα (καλωδιώσεις, νέες παροχές, φωτισμός, ανυψωτικά μηχανήματα, κλπ.)

2.

Δομημένη καλωδίωση (Ethernet, Racks, κλπ.)

3.

Ασθενή ρεύματα (τηλεφωνία, συστήματα αυτοματισμού BMS, KNX, πυρανίχνευση, κάμερες, access control κλπ.)

4.

Κατασκευή Ηλεκτρολογικών Πινάκων χαμηλής τάσης

5.

Θεμελιακές γειώσεις εγκαταστάσεων

6.

Αντικεραυνική προστασία

7.

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες)

8.

Δίκτυο διανομής 20 KV (εναέριο και υπόγειο δίκτυο)

9.

Υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας